Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Những điểm mới về Luật căn cước
Lượt xem: 33
Mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước Thu thập mống mắt vào cơ sở dữ liệu quốc gia Luật Căn cước thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia

 https://officialaccount.me/v?id=30da881b0a5ee300ba4f&pageId=4122836023426744181https://officialaccount.me/v?id=a0820243800669583017&pageId=4122836023426744181

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới